Digitala avtal

Tjänsten TryggtJobb är för kvalificerade projekt och byggfirmor. Innan ett projekt genom TryggtJobb startat signerar både hantverkare och beställare digitalt avtal med BankID.